Conditii de participare la evenimentul organizat de catre Kasta Events in data de 06.07.2021 Bdul Pipera, Nr 2A, Voluntari (in incinta Kasta Metal)

Va multumim pentru intentia de a fi alaturi de noi la evenimentul Elite Garden Networking Event!

Asa cum spune si numele, va fi un eveniment de networking si scopul este ca fiecare dintre Dumneavoastra sa cunoasteti oameni de business de calitate, cu care sa dezvoltati parteneriate sanatoase, banoase si de lunga durata.

Participantul ia act prin prezenta ca Kasta Metal SRL in calitate de organizator  intentioneaza sa stocheze si sa foloseasca in scop de marketing, pentru viitoare evenimente, datele cu caracter personal ale participantului, sa realizeze fotografii in cadrul evenimentului, sa inregistreze imagini si sunet, continand portretul si vocea Participantilor pentru a le folosi in diverse proiecte de comunicare si marketing.

Scopul acestui acord este de a reglementa conditiile in care aceste date cu caracter personal vor fi stocate si folosite de catre Organizator, precum si de a exprima acordul expres si neechivoc al Participantului cu privire la stocarea si folosirea acestora.

 

 1. Sfera de aplicare. Conditii.

Organizatorul poate sa stocheze si sa foloseasca in scop de marketing datele cu caracter personal ale participantului: (nume prenume, telefon, email). Organizatorul poate sa realizeze prin mijloace proprii fotografii si inregistrari video si audio ale participantilor, sau poate solicita realizarea acestora unui profesionist.

Realizarea si utilizarea acestor materiale se va face in urmatoarele conditii:

 • Orice fotografii (individuale, ale catorva persoane sau de grup) sau inregistrari video si/sau audio, realizate in temeiul prezentului acord, vor putea fi folosite (intelegand prin aceasta sa fie produse, reproduse, editate, distribuite, copiate sau publicate, etc) de catre Organizator, si partenerul acestuia, fara nici o restrictie in timp sau in spatiu. Materialele astfel obtinute pot fi folosite de Organizator si partenerul acestuia, extensiv si explicit pe canale de social media (Facebook, LinkedIn, Youtube), exclusiv in scopul definit conform prezentului acord.
 • Este predefinit in mod special, ca aceste materiale vor fi folosite in contextul unor proiecte speciale de marketing, comunicare si publicitate.
 • In nici un caz nu este permisa realizarea si folosirea de catre Organizator sau de catre persoanele desemnate de acesta, a unor materiale (fotografii, inregistrari video sau audio, etc) cu caracter ofensator, jignitor sau care sa aduca atingere imaginii Participantului.
 • Prin realizarea si difuzarea materialelor care fac obiectul prezentului acord nu vor fi incalcate in nici un fel libertatea de exprimare, demnitatea, dreptul la viata intima, familiala si privata ale Participantilor subiect al acestor materiale.
 • Realizarea si difuzarea materialelor se va face cu buna-credinta, cu respectarea legii, a pactelor si tratatelor internationale la care Romania este parte.
 • Materialele produse in baza prezentului acord sunt si raman proprietatea Organizatorului. Accesul Participantului la aceste materiale va fi posibil oricand, in baza unei solicitari scrise in acest sens.
 • Participantul nu va putea realiza si utiliza, in nume propriu sau al vreunui tert, nici un material care sa implice imaginea Organizatorului sau a celorlalti participanti, fara acordul prealabil scris al Organizatorului.
 • Organizatorul nu va putea decide sa transfere materialele realizate in baza prezentului acord, sub nici o forma, direct sau indirect, nici unei persoane fizice sau juridice, cu exceptia membrilor grupului BNI Elite – Bucuresti, din care el insusi face parte.

 

 1. Declaratie de consimtamant. Exonerari de raspundere.
 • Participantul consimte in mod expres ca Organizatorul sa stocheze si sa foloseasca in scop de marketing datele sale cu caracter personal. Participantul consimte in mod expres sa realizeze fotografii sau inregistrari video si/sau audio ale persoanei sale, atat in mod direct, cat si prin subcontractare catre un profesionist, fiind pe deplin constient de natura voluntara si neremunerata a acestui consimtamant.
 • In subsidiar, Participantul consimte, in deplina cunostinta de cauza, cu privire la folosirea materialelor rezultate in urma fotografierii sau inregistrarii sale, in conformitate cu prevederile Sectiunii 2, ori de cate ori Organizatorul va considera necesar, fara sa fie necesara reiterarea acordului Participantului, inaintea oricarei utilizari.
 • Consimtamantul astfel exprimat include si dreptul de procesare, editare si difuzare a acestor materiale.
 • Consimtamatul a fost exprimat in mod voluntar, fara ca vreo promisiune de remunerare sau recompensare sa fi fost facuta de catre Organizator, fie direct sau indirect, si fara ca Participantul sa pretinda o astfel de remuneratie sau recompensa. Prin consimtamantul sau, participantul renunta la orice pretentie de remunerare a prestatiei sale sau de recompensare a dreptului sau la imagine.
 • Participantul poate retrage oricand consimtamantul sau cu privire la folosirea de catre Organizator a materialelor produse in temeiul prezentului acord, prin transmiterea catre Organizator unei notificari scrise si motivate in acest sens.
 • Retragerea consimtamantului va opera numai pentru viitor, fara sa afecteze materialele deja realizate (inregistrate, printate, editate, etc), indiferent daca acestea au fost sau nu puse in circulatie (publicate, distribuite, lansate, etc) la data la care consimtamantul a fost retras.
 • Retragerea consimtamantului Participantului va avea urmatoarele efecte, incepand cu data la care consimtamantul a fost retras:
  • Organizatorul nu va mai putea realiza fotografii si/sau inregistrari video/audio noi, continand imaginea Participantului respectiv;
  • Organizatorul va distruge toate materialele (fotografii, inregistrari audio si/sau video) care contin imaginea individuala a participantului respectiv;
  • Organizatorul va putea, daca va considera oportun, sa utilizeze in continuare materiale continand imaginea Participantului, numai daca aceasta se afla acompaniat sau intr-un grup, si numai cu respectarea conditiilor enumerate la punctul 1.
 • In cazul in care consimtamantul nu a fost retras in mod expres, retragerea tacita a acestuia nu poate fi prezumata. Consimtamantul ramane in vigoare pe termen nelimitat, Organizatorul putand sa foloseasca materialele si inregistrarile respective oricand va considera oportun.
 • Consimtamantul Participantului este eminamente voluntar. Refuzul sau retragerea acestuia nu pot atrage, in nici un caz, consecinte legale sau materiale pentru Participant.

 

 1. Clauze finale

Prezentul acord intra in vigoare la data completarii formularului online pentru participarea la  evenimentul Elite Garden Networking Party si va produce efecte pana la data retragerii consimtamantului de catre Participant, in conformitate cu prevederile Sectiunii 3.

Prezentul consimtamat este formulat si va fi interpretat in sensul producerii de efecte juridice, in conformitate cu buna-credinta, cu legislatia romana, cu pactele si tratatele internationale la care Romania este parte.

In caz de conflict intre prevederile prezentului acord si prevederile legale aplicabile, prevederile legale prevaleaza.

In cazul aparitiei oricarui diferend cu privire la interpretarea si executarea prevederilor prezentului acord, partile vor actiona cu buna-credinta, depunand toate diligentele in vederea solutionarii amiabile a acestuia.

In cazul in care solutionarea amiabila nu va fi posibila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

Va reamintim ca este un eveniment de networking, si scopul este ca fiecare dintre Dumneavoastra sa cunoasteti oameni de business de calitate, cu care sa dezvoltati parteneriate sanatoase, banoase si de lunga durata.

 

Va asteptam cu drag!

Organizatori:

Kasta Metal SRL              

KASTA METAL © 2024. All Rights Reserved.
KASTA METAL © 2024. All Rights Reserved.